Riaditeľka materskej škôlky - PaedDr. Jana Sitárová

Riaditeľka SDC Jahôdka – PaedDr. Jana Sitárová

Vážení rodičia a verím, že aj budúci priatelia nášho detského denného centra Jahôdka.

Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavila ako zakladajúci člen a štatutárny zástupca Občianskeho združenia „Jahôdka“, ale hlavne preto, že v mojej osobe nachádzate garanta, že Vaše deti budú po celý čas pobytu v našom súkromnom detskom centre v dobrých rukách skúsených pedagógov.

Predstavujem Vám môj osobný profesný profil:

V rokoch 1982 – 1986 som absolvovala vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte v Trnave – UK Bratislava, s aprobáciou Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ. O rok neskôr som úspešne dokončila doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte v B. Bystrici. Ihneď po ukončení štúdií som pôsobila 3 roky v málotriednej škole, kde som získala bohaté pedagogické skúsenosti, ale tiež veľmi cenné zručnosti v systéme a organizácii výučby a práci s deťmi viacerých vekových kategórií v jednom priestore. Svoju prácu som zamerala na učenie hrou s využitím prvkov Waldorfskej pedagogiky, tvorivej dramatiky. Zúčastňovala som sa odborných seminárov s týmto zameraním. Spoločne s mojimi deťmi sme získali niekoľko ocenení na krajskej úrovni.

Krátka 2,5 ročná pauza v mojom pedagogickom povolaní bola z dôvodu narodenia môjho syna.

Od roku 1992 – do 2011 som pôsobila ako učiteľka I. stupňa ZŠ v BB. Počas týchto rokov som sa okrem pedagogickej práci venovala aj aktivitám, ktoré s mojou hlavnou náplňou priamo či nepriamo súviseli, tj pracovala som aj ako:

  • vedúca záujmového útvaru Tvorivá dramatika (spoločné aktivity s Divadlom na Rázcestí Banská Bystrica)
  • členka strategického managementu školy (jednou z činností bolo zapojenie sa do projektu Zdravá škola, Zdravé stravovanie)
  • koordinátorka kultúrno-spoločenských aktivít školy (Tanečný maratón v spolupráci s Danielou Edlingerovou – víťazka show Miliónový tanec)
  • venovala som sa tvorbe scenárov umeleckých programov (divadelný krúžok, vystúpenia s deťmi na Námestí SNP pri rôznych príležitostiach Mesta Banská Bystrica a pod.)
  • organizovali sme u detí a rodičov veľmi obľúbené „Školy v prírode“, kde sme zaručili pre rodičov 24 hodinovú starostlivosť s učením a sprievodným programom
  • celoročne som bola v kontakte s materskými školami, kde sme organizovali dni otvorených dverí a koordinovali správne postupy pri príprave do budúceho školského prostredia
  • jednou z mojich aktivít, ktoré nepriamo súviseli s mojou hlavnou prácou bola aj výchova budúcich pedagógov, tj študentov PF Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica.

Po absolvovaní štúdia celý svoj život venujem deťom a chcem im odovzdávať svoje skúsenosti a využiť svoje zručnosti a profesionálne znalosti z oblasti výchovy a pedagogiky aj naďalej.

Viem, že nie je jednoduché Vaše rozhodnutie, milí rodičia, komu zveríte svoje dieťa počas dňa a kto bude dohliadať na jeho správne aktivity, bezpečnosť, stravovanie či spánok; to znamená kto bude v spolupráci s Vami pripravovať Vaše dieťa do ďalšieho života, a preto Vás srdečne pozývam na spoločné stretnutie, aby sme sa osobne poznali a vzájomne porozprávali o potrebách Vášho dieťaťa a našich možnostiach naplniť tieto potreby.

Presvedčiť Vás môže už len spokojnosť Vášho potomka, čo je náš obojstranný cieľ.

PaedDr. Jana Sitárová

Dohodnite si prehliadku našej škôlky