Občianske združenie Jahôdka

Občianske združenie Jahôdka - Banská Bystrica

Súkromné detské centrum Jahôdka je založené občianskym združením Jahôdka, ktoré začalo svoju činnosť od 10.7. 2013, po ukončení legislatívne ohlasovacích povinností. Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania, výchovy, kultúrno-spoločenských a športových činnosti pre rodiny s deťmi.

Hlavné smery činnosti:

  1. vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom plnohodnotného využitia voľného času deti,
  2. podpora a realizácia alternatívnych vzdelávacích metód,
  3. šíriť osvetu ohľadom regionálneho kultúrno-spoločenského rozvoja,
  4. organizovať aktivity k podpore zdravého životného štýlu rodiny,
  5. organizovať tábory počas prázdnin,
  6. organizovať športovo-rekreačné aktivity pre mladé rodiny s deťmi,
  7. organizovať tvorivé dielne so zameraním na rozvoj potenciálu jednotlivcov a skupín,
  8. poskytovať starostlivosť o deti a animátorské aktivity.

Bližšie informácie o OZ nájdete v dokumente – Stanovy OZ Jahôdka

Pozrite si prezentáciu našej škôlky