loading
loading

Súkromná materská škôlka v Banskej Bystrici

Upozornenie: V prípade záujmu o prihlásenie Vášho dieťatka do Jahôdky je možná rezervácia miesta pre šk. rok 2023/2024 ( posledné 4 voľné miesta).
Aktualita: Naša škôlka je od 1.6. 2020 v plnej prevádzke. Zdravie detičiek a rodičov je pre nás na prvom mieste, preto sme v Jahôdke zaviedli prísne hygienické opatrenia adekvátne súčasnej situácii.
Jahôdka - Súkromná materská škola Banská Bystrica

Vitajte v Jahôdke

Ide, ide vláčik, ide, ide vlak a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my do Jahôdkova.

Konečná vystupovať – materská škola Jahôdka, Banská Bystrica.

Krajina ZÁZRAČNO – aj také niečo v dnešnej dobe existuje. Očaria ťa hračky, s ktorými sa naozaj dá hrať, očaria ťa hry, pri ktorých zažiješ dobrodružstvo, očaria ťa knihy, z ktorých vypadáva múdrosť, očaria ťa pastelky, ktoré vedia maľovať.

Pochopíš, že aj tráva vonia, voda má svoj život, že baran nie je koza a že každé prečo má svoje preto.

Tri čarovné slovíčka Prosím – Prepáč – Ďakujem nadobudnú konkrétnu podobu. Možno ti neodomknú dvere ku všetkým  a všetkému, ale k tomu najdôležitejšiemu – k duševnej pohode a nezabudnuteľnému detstvu.

Piesne, tance, humor, zábava zaplavujú miestnosť a prinášajú slniečkovú energiu.

More emočných vĺn ako zázrakom utíchnu, lebo v krajine Zázračno je nám umožnené pohladkať detskú dušu, osušiť detskú slzu, pofúkať ranu na kolene a povedať ďalšie čarovné slovíčko Ľúbim ťa.

Píšťalka dáva pokyn na odchod. Tak nasadaj, čakám ťa v Jahôdkove.

Tvoja sprievodkyňa Janka

PaedDr. Jana Sitárová

Charakteristika škôlky


Súkromné detské centrum Jahôdka je moderná materská škola v Banskej Bystrici, ktorá ponúka kvalitné predprimárne vzdelanie deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je situované v prostredí poskytujúcom bezpečný priestor pre celodennú starostlivosť. Denný poriadok našej materskej škôlky vychádza z potrieb a záujmu detí.

Výchovno-vzdelávacie aktivity prebiehajú podľa štátneho vzdelávacieho programu pre MŠISCED 0 (The International Standard Classification of Education) s využitím moderných a kvalitatívne hodnotných metód a postupov, aby bolo dieťa dobre pripravené pre vstup do ZŠ.

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke.

– Robert Fulghum

Vyučovacie metódy v škôlke

Montessori pedagogika – Pomôž mi, aby som to urobil sám

V našej škôlke aktivity prebiehajú v tematických kútikoch – zónach (výtvarná, čitateľská, divadelná, konštrukčno-technická, pohybová, relaxačná). Deti sa zapájajú do činností podľa záujmu a vnútornej potreby. Majú vytvorené podnetné prostredie, aby sa u nich podchytil a ďalej rozvíjal talent, nadanie, inteligencia, zručnosti.

Dbáme na individuálny prístup a vývoj každého dieťaťa. Naše úsilie smeruje k tomu, aby sme vychovali deti so zdravou sebadôverou, vybavené potrebnými vedomosťami a zručnosťami.

Waldorfská pedagogika – rozvíjanie daností rúk, srdca a hlavy

Waldorfská pedagogika predškolského veku stavia na princípe, že v prvom sedemročí dieťa rozvíja najmä svoje fyzické telo, hrubú a jemnú motoriku, zmyslové orgány, rečové schopnosti a obrazotvornosť. Deti k tomu vedieme najmä rytmom dňa, týždňa, mesiaca, roka, pravidelnosťou a opakovaním, rozprávkami a divadielkami, hudbou, pesničkami, básničkami s gestami (prstovými hrami), kruhovými hrami, tvorivými aktivitami (maľovaním akvarelom, kreslením, modelovaním, šitím, vystrihovaním, lepením a i.) ako aj bežnými domácimi prácami, ktoré robia deti s nami (pečenie, umývanie, práca v záhradke…).

Každodenné rituály umocňujú u deti pocit istoty a vytvárajú neohrozené prostredie. .

ITV – integrované tematické vyučovanie

Naše témy dňa, týždňa mesiaca, roka vyberáme z prostredia, ku ktorému sú deti citove viazané (rodina, príroda, zvieratá, kamaráti). Aktivity sú zamerané k osvojeniu si životných pravidiel a zručnosti života. Zážitkové učenie počas tematických vychádzok umocňuje u deti pocit prežitého.

Deti sa v rámci systému práce učia rozmýšľať v súvislostiach, deti sú vedené k spolupráci a pomoci. Východiskovým bodom je život a všetko úsilie smeruje pre život.

ITV má naozaj pozitívny dopad na tvorivé schopnosti žiaka, podporu učebnej motivácie a vzťahu k učeniu.

Angličtina v škôlke

Súčasťou nášho vzdelávanie je aj výučba anglického jazyka. Nadobúdame nové jazykové zručnosti, opakujeme si pesničky, hráme sa hry, pozeráme anglické rozprávky a videá.

Angličtinou nás sprevádza Peppa Pig a jeho rodina. Tieto hodiny sú v súlade s jahôdkárskymi osnovami, aby deti danú tému viac precítili.

Vyučovanie angličtiny je inšpirované tiež projektmi Playtime a Oxford Parents. Vybrali sme z nich to najlepšie, aby sme výučbu oživili. Zameriavame sa najmä na pesničky, hry a flashcards. Flashcard sú malé kartičky s obrázkami, z ktorých si pomaly tvoríme náš prvý obrázkový slovníček.

Naša angličtina si všíma nie len malé deti, ale aj tie väčšie. Pohyb a striedanie vnemových aktivít nesmie chýbať, lebo ako lepšie sa naučíme po anglicky ak nie v praxi?

Pozrite si ponuku našej škôlky