Škôlka Jahôdka - príhovor rodičom

Jahôdkársky príhovor rodičom

Dôležitou etapou pri formovaní ľudskej osobnosti je predškolský vek. Nemali by sme preto premeškať príležitosť pretepliť ho láskou, radosťou, hrou a poznaním. Je dokázané, že ak sa v tomto období nenabijú citové batérie dieťaťa, tak bude kráčať životom ako citový mrzák. Svet radosti, hry a optimistického poznania poskytuje dieťaťu tvorivá i výchovná dramatika, ktorá je dôležitou súčasťou našich osnov.

Deti sú pre nás nádherný dar. Hlboko v srdci to vieme, ale niekedy na to zabúdame. Uvedomíme si to hlavne až vtedy, keď sú naše deti niečím ohrozené, napr. nejakom chorobou.

Vtedy si uvedomujeme, že deti sú pre nás ten najvzácnejší dar na svete, že nič nie je dôležitejšie ako naše deti a dali by sme za ne všetko na svete.

Preto na ne nezabúdajte ani vo chvíľach pohody, venujte sa im, tešte sa z každej spoločne prežitej chvíľky, z každého nového úspechu vášho dieťatka, pretože sú to okamihy, ktoré sa už nikdy nevrátia.

Hlavne aj od vás závisí, aký človek z vášho dieťatka vyrastie.

Ste to práve vy, kto má tú možnosť naučiť ho byť šťastným, tešiť sa aj z maličkostí a môžete mu pomôcť vypestovať v srdiečku nádherné ľudské vlastnosti.

Ale k tomu nestačí len, že deti máte, ale deťom sa treba aj venovať!!! Zasadiť do ich malých dušičiek semienka radosti, dobrých vlastností, sebavedomia…, ktoré o nejaký čas vyklíčia a ak sa budete o ne dobre starať, tak vám z nich vyrastú krásni ľudia.

Nestačí, ak kúpite deťom hračky od výmyslu sveta, či značkové oblečenie, pokiaľ nemáte čas sa s nimi porozprávať, či pritúliť si ich. Oni potrebujú predovšetkým vás! Vašu prítomnosť, vašu lásku.

Deti musia cítiť, že sú milované a aj oni potrebujú mať niekoho, koho by ľúbili. Potrebujú vás, vašu lásku a nehu.

Materinská láska

 

Deti potrebujú, aby ste sa s nimi hlavne rozprávali. Rozprávanie ale neznamená, že ich neustále za niečo kritizujete a poúčate. To naozaj nemajú radi. Deti potrebujú počuť najmä slová uznania pochvalu. Čo najčastejšie deti chváľte. Pochvala je dôležitá potrava pre detskú dušu. Aby sa deti cítili šťastné, a aby napredovali, potrebujú každodennú dávku pochvaly. To im dáva silu prekonávať prekážky a ísť vytrvalo ďalej. A samozrejme deti chcú, aby ste ich vypočuli. Jednoducho si k nim sadnite a počúvajte (bez múdrych rád, výčitiek, súdov…). Len počúvajte.

Pri rozhovore s dieťaťom nerobte inú činnosť (nežehlite, vypnite TV, prestaňte čítať noviny…) Dieťa vás potrebuje celých. Potrebujú vedieť, že ste tu práve teraz a práve pre nich k dispozícii. Inak si myslia, že vám na nich nezáleží a sú pre vás otravou a príťažou. Stačí chvíľka ničím nerušeného rozhovoru každý deň.

Aby bolo dieťa šťastné, potrebuje každodennú porciu rozhovoru s prídavkom lásky a chvály.

Škôlka Jahôdka

Súkromné detské centrum Jahôdka je materská škola v Banskej Bystrici, ktorá ponúka kvalitné predprimárne vzdelanie deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je situované v prostredí poskytujúcom bezpečný priestor pre celodennú starostlivosť. Denný poriadok našej materskej škôlky vychádza z potrieb a záujmu detí s využitím moderných a kvalitatívne hodnotných metód a postupov, aby bolo dieťa dobre pripravené pre vstup do ZŠ.