Darujte škôlke 2 percentá z dane

Darujte škôlke 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia našej škôlky,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj Občianske združenie Jahôdka. Cieľom nášho združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania, výchovy, kultúrno-spoločenských a športových činnosti pre rodiny s deťmi. Tento dar Vás pritom nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu pre detičky
 • zvýšenie kvality vybavenia škôlky

Ako poukázať % dane pre OZ Jahôdka?

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2017 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2017 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane OZ Jahôdka spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka v roku 2017, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť občianskemu združeniu, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).
 3. Potrebné údaje:
  • IČO: 42308216
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): OZ Jahôdka
  • Sídlo: Banská Bystrica, 974 11, Pieninská 1
  • IBAN číslo účtu: SK5709000000005123363795
 4. Najneskôr do 30.4.2018 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2016 minimálne 40 hodín.

 1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech OZ Jahôdka poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).
 3. Potrebné údaje na vyplnenie:
  • IČO: 42308216
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): OZ Jahôdka
  • Sídlo: Banská Bystrica, 974 11, Pieninská 1
  • IBAN číslo účtu: SK5709000000005123363795
 4. Novinka v roku 2017, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť občianskemu združeniu, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2017 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech OZ Jahôdka

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. Ak právnická osoba v roku 2017 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako OZ Jahôdka), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2017 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať OZ Jahôdka 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.
 3. Potrebné údaje:
  • IČO: 42308216
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): OZ Jahôdka
  • Sídlo: Banská Bystrica, 974 11, Pieninská 1
  • IBAN číslo účtu: SK5709000000005123363795
 4. Novinka v roku 2017, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť občianskemu združeniu, že ste jej Vy zaslali 1% (2%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).
 5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Potrebné formuláre

Ak chcete podporiť škôlku, podielať sa na kvalite vzdelávania detičiek v Banskej Bystrici a venovať 2% z daní pre organizáciu Jahôdka, budete potrebovať nasledovné formuláre.

Stiahnuť vyhlásenie o poukázaní sumy z dane Stiahnuť potvrdenie o zaplatení dane

 

Vážime si každú podporu, sme vďační aj za príspevky jednotlivcov, či už formou daru alebo poskytnutím 2 % zo svojej zaplatenej dane.