Darujte škôlke 2 percentá z dane

Darujte škôlke 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia našej škôlky,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj Občianske združenie Jahôdka. Cieľom nášho združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania, výchovy, kultúrno-spoločenských a športových činnosti pre rodiny s deťmi. Tento dar Vás pritom nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu pre detičky
 • zvýšenie kvality vybavenia škôlky

Ako poukázať % dane pre OZ Jahôdka?

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

ktorí požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, t.j. daňové priznanie im robí zamestnávateľ:

   1. Do 15. 02. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám zároveň vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

   3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:

 • 2%z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.

   4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/3% z daní do Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2%/3%).

 • Potrebné údaje:
  • IČO: 42308216
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): OZ Jahôdka
  • Sídlo: Banská Bystrica, 974 11, Pieninská 1
  • IBAN číslo účtu: SK5709000000005123363795

   5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

   6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

   7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.

Ďakujeme ❤️️

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

   1. Na začiatok si vypočítajte si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov– to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.

   2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 3. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje: 

 • IČO: 42308216
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): OZ Jahôdka
 • Sídlo: Banská Bystrica, 974 11, Pieninská 1
 • IBAN číslo účtu: SK5709000000005123363795

   5. Rovnako môžete na tomto mieste  zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

   6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektornického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. 

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme ❤️️

ktoré si robia daňové priznanie sami

   1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2019 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

   2. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

 • IČO: 42308216
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): OZ Jahôdka
 • Sídlo: Banská Bystrica, 974 11, Pieninská 1
 • IBAN číslo účtu: SK5709000000005123363795           

   3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2020 resp. 1. 4. 2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

   5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.

Ďakujeme ❤️️

Potrebné formuláre

Ak chcete podporiť škôlku, podielať sa na kvalite vzdelávania detičiek v Banskej Bystrici a venovať 2% z daní pre organizáciu Jahôdka, budete potrebovať nasledovné formuláre.

V tejto sekcii nájdete potrebné formuláre:

(váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA:

(ste spoločnosť, firma a pod.)

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Prideľovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme.

Elektornický formulár nájdete na tomto linku.

Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf, na tomto linku nájdete formulár a potvrdenie o podaní daňového priznania

(ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami – napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní, SZČO a pod.)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu A:

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A za rok 2018, 2019 – PDF na stiahnutie
 • Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2018, 2019 – PDF na stiahnutie

Ak patríte medzi tých, ktorí MUSIA podávať daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku.

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu B:

Ak patríte medzi tých, ktorí MUSIA podávať daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku. 

Vážime si každú podporu, sme vďační aj za príspevky jednotlivcov, či už formou daru alebo poskytnutím 2 % zo svojej zaplatenej dane.