Ponuka našej materskej škôlky

Celodenná starostlivosť:
Po – Pia od 7.00 – 17.00 hod.

Predĺžená celodenná starostlivosť:

Po 17.00 je možnosť predĺženia pobytu v škôlke do 18.00 hod. Za každú začatú polhodinu sa účtujú 4 eurá.

Program a zameranie škôlky:

 • 3 hodiny angličtiny denne
 • vzdelávanie formou tematických celkov
 • interaktívne vzdelávanie
 • zážitkové učenie ( napr. starostlivosť o zvieratká v exteriéri, pestovateľské práce, práca v divadelnom a výtvarnom ateliéri …)
 • rozvoj osobnosti dieťaťa – duša, telo, rozum
 • zameranie na rodinu, partnerstvo, rovnocennosť, otvorenú komunikáciu
 • dôraz na formovanie kladných medziľudských vzťahov (kamarátstvo)
 • podpora kreativity a zvedavosti, tvorivé dielne
 • rozvoj sociálnej obratnosti a kompetencie
 • podpora všestranného rozvoja a zdravého sebavedomia
 • spolupráca s rodičmi
 • aktivity podľa skutočného záujmu detí
 • arteterapia, muzikoterapia
 • pohybové aktivity, tanec, plávanie, korčuľovanie
 • spolupráca s odborníkmi z rôznych oblastí starostlivosti a všestranného rozvoja osobnosti detí, ale aj bežného aktívneho života
 • spolupráca s bábkovým divadlom
 • logopedické cvičenia
 • spolupráca s klinickým psychológom
 • organizovanie letného tábora

Spoločným menovateľom pre všetky aktivity našej materskej škôlky – profesionálny, láskavý prístup, aby vaše dieťa bolo studnicou spokojnosti, tvorivého myslenia, primeraného sebavedomia a voňalo človečinou.

Vaše dieťatko bude u nás rásť, žiť, vzdelávať sa. Vstúpte do sveta kreatívnych detí a ich rodičov, ste srdečne vítaní počas celého roka. Kreativita odbúra stres, napätie, strach a navodí pocit šťastia a harmónie. Podávame vám pomocnú ruku pre dobro vášho dieťaťa.

Ponúkame vášmu dieťatku komfortné bezpečné prostredie naplnené hrou, zábavou, fantáziou, porozumením, toleranciou, kamarátstvom. Ponúkame miesto, kde odlišný vôbec neznamená čudný, miesto, kde používanie čarovných slovíčok nadobúda konkrétnu podobu.

Základnými organizačnými formami v škôlke sú:

 1. hry a hravé činnosti detí
 2. edukačné aktivity
 3. pobyt vonku
 4. odpočinok
 5. pohybové a relaxačné cvičenia
 6. činnosti zabezpečujúce životosprávu

Rámcovo stanovený čas pre denné činnosti v našej škôlke:

7.00 – 9.00 hod.

 • otvorenie materskej škôlky
 • schádzanie detí
 • hry a hravé činnosti, striedanie individuálnych, skupinových i frontálnych činností
 • tvorivé dielne

9.00 – 9.45 hod.

 • ranný kruh, rozhovory, diskusie
 • edukačné aktivity – vzdelávací proces primeraný veku dieťaťa (Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika, ITV – integrované tematické vyučovanie)
 • logopedické cvičenia

9.45 – 10.00 hod.

 • hygiena
 • desiata

10.00 – 11.45 hod

 • pobyt vonku
 • pohybové aktivity

11.45 – 12.30 hod.

 • osobná hygiena
 • obed

12.30 – 14.30 hod.

 • príprava na spánok/relax
 • čítanie rozprávky
 • spánok/relax individuálne

14.30 – 15.00 hod.

 • prebúdzanie sa s relaxačnou hudbou
 • nácvik sebaobslužných činností (obliekanie, česanie, poriadok – ukladanie si pyžám)
 • hygiena

15.00 – 15.30 hod.

 • olovrant
 • hygiena

15.30 – 17.00 hod.

 • popoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity
 • pohybové aktivity
 • tvorivá činnosť
 • hry, zábava

Strava

Naša škôlka ponúka kvalitnú stravu, pripravovanú certifikovaným dodávateľom, a tým spĺňajúcu príslušné náročné požiadavky pre predškolského stravníka.

Hygiena

V škôlke dbáme na pestovanie základných hygienických návykov detí a výchovu k primeranej sebaobsluhe. Hygiena je obzvlášť dôležitá v detskom kolektíve, jej nedodržiavanie môže negatívne ovplyvniť chorobnosť detí. Naša súkromná materská škola disponuje sociálnymi zariadeniami, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej legislatívy a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Používanie mydla, obrúskov, vreckoviek považujeme za samozrejmé a sú v cene pobytu. Priestory sú pravidelne dezinfikované.

Moderné priestory (1000m²)

 • 400m² – vnútorné priestory:
  • samostatná učebňa
  • slnečná herňa s dostatkom priestoru pre pohyb detí
  • samostatná telocvičňa
  • spálňa oddelená od herne
  • jedáleň
  • samostatné priestory pre pedagogický a prevádzkový personál
 • 600m² oplotené zatrávnené ihrisko s bezpečnými preliezkami a domčekmi

Výhodná poloha

 • pokojná lokalita
 • výborná poloha
 • výborný prístup autom
 • MHD v blízkosti

Personál

 • odborný, príjemný a usmievavý personál, ktorý vidí dieťa ako partnera
 • individuálny prístup

Za hlavné výhody našej škôlky považujeme najmä

 • interaktívny program, zameraný na učenie hrou
 • tematické pracovné kútiky, ktoré viažu aktivity detí na konkrétne miesto s cieľom umocniť prežité
 • vysoký štandard primárnej starostlivosti a hygieny
 • celoročnú prevádzku, zatvorené máme len počas štátnych sviatkov
 • podávanie ovocia a zeleniny nad rámec noriem pre predškolského stravníka
 • kvalitné priestory s moderným vybavením
 • bezpečná lokalitu s výhodnou dostupnosťou

Detstvo je len krátky čas v živote človeka, ale jeho význam sa odráža v celom ďalšom priebehu života. Ak dieťa v útlom veku nadobudne presvedčenie, že svet a život je dobrý, neskôr môže z tohto prameňa čerpať silu pri stretnutí s prekážkami a tvrdosťou sveta. Zužitkovať tento relatívne krátky čas čo najefektívnejšie je úlohou rodiny a predškolských zariadení, ktoré jej v tom pomáhajú.

Našim cieľom je, aby sa dieťa u nás rozvíjalo a plnohodnotne rástlo, aby sa dieťa vedelo okolo seba pozerať a pozorovať svet, aby vedelo počúvať, komunikovať, vyjadrovať svoje myšlienky a city.

Príďte sa presvedčiť o našich kvalitách